Treba li izjednačiti prava invalida rada s pravima ratnih invalida?